Alismataceae

Svaltingväxter

Beskrivning. Fleråriga, örtartade, kala vatten- eller sumpväxter. Stjälk upprätt eller krypande till flytande. Blad skaftade, i basal rosett, ofta av flera typer, utan stipler; unga blad och undervattensblad linjära; flytblad och upprätta blad med lansettlik, oval eller pilformad bladskiva. Blommor tretaliga, en- eller tvåkönade, i sammansatta blomställningar eller sällan ensamma. Foderblad tre, fria. Kronblad tre, fria, vita eller rödlätta. Ståndare sex eller talrika. Stift kort. Fruktämnen talrika, översittande, fria eller förenade vid basen. Fruktsamling av små nötter som sitter tillsammans. Frö utan frövita, embryo krökt.

Familjen har elva släkten och nästan 100 arter som är spridda över hela världen. I Sverige finns bara fyra släkten som tillsammans har åtta arter. Samtliga arter är vatten- eller sumpväxter, som exempel kan nämnas svalting (Alisma plantago-aquatica) och pilblad (Sagittaria sagittifolia).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Alisma - svaltingar
Baldellia - flocksvaltingar
Luronium - flytsvaltingar
Sagittaria - pilblad

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg