Sagittaria L.

Pilblad

Beskrivning. Fleråriga, kala vattenväxter. Stjälk upprätt. Blad i basal rosett; flytblad och övervattensblad skaftade, bladskiva oval eller pillik; undervattensblad långsmala, bandlika. Blommor enkönade, i tre- till femgrenade kransar i klaselik ställning. Sambyggare, med hon- och hanblommor på samma planta, honblommor i kransar nedanför hanblommorna. Foderblad tre. Kronblad tre, vita med purpurröd bas. Ståndare talrika, ståndarknappar gula eller purpurröda. Fruktämnen talrika. Frukt en nöt. Nötter i huvudlik samling.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Sagittaria kommer av latinets sagitta (pil), namnet syftar på bladens ofta pillika form.

Släktet har 20 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna pilblad (S. sagittifolia) och trubbpilblad (S. natans).

Familj: Alismataceae

Arter:
pilblad (S. sagittifolia)
trubbpilblad (S. natans)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alisma/sagit/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg