Trubbpilblad

Sagittaria natans Pall.

Buttpilblad Svømmende Pilblad Kelluskeiholehti

Trubbpilblad Beskrivning. Trubbpilblad är en vattenväxt som ofta växer helt under vatten. Bladen är långt skaftade och har en flytande bladskiva som är oval med rundad eller hjärtlik bas, eller sällan med korta basala bladflikar. Undervattensformer har långsmala linjära blad. Trubbpilblad blommar i juli-augusti med vita blommor. Blommorna är vita och sitter i en klaselik ställning. Hanblommorna har klargula ståndarknappar. Nötterna är bara tre till fyra millimeter långa och sitter i huvudlika samlingar.
Trubbpilblad liknar pilblad (S. sagittifolia) och de två kan också bilda hybrider. Den senare skiljs genom upprätta blad med pilformad bladskiva. Undervattensformer av pilblad kan skiljas genom hanblommor med vanligen purpuröda ståndarknappar, samt större nötter.

Utbredning. Trubbpilblad är en art som förekommer sällsynt i norra delarna av Sverige, i Norrbotten är den något vanligare och betraktas som mindre allmän. Första fynduppgift är från Norrland och publicerades i Wahlenbergs Flora Svecica år 1826 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet natans kommer av latinets natare (simma), namnet betyder flytande och syftar på bladen.

Familj: Alismataceae
Släkte: Sagittaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/sagit/saginat.html
Senaste uppdatering: 8 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg