Bestämningsnyckel

Sagittaria L. - Pilblad

1. Blad tydligt pillika, vanligen upprätta. Ståndarknappar röda. Nöt fem till sex millimeter lång.
---pilblad (S. sagittifolia)
1. Blad ovala till svagt pillika, flytande. Ståndarknappar gula. Nöt tre till fyra millimeter lång.
---trubbpilblad (S. natans)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/sagit/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg