Bestämningsnyckel

Alismataceae - Svaltingväxter

1. Blommor enkönade, han- och honblommor på samma planta. Hanblommor med talrika ståndare.
---pilblad (Sagittaria) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Blommor tvåkönade. Ståndare sex.
---2

2. Blommor ensamma från bladvecken. Blad i rosetter från stjälken, blad och blommor vanligen flytande på vattenytan. Stjälk krypande eller flytande.
---flytsvaltingar (Luronium) - 1 art: flytsvalting (L. natans)
2. Blommor i toppställd krans eller i grenig sammansatt blomställning. Blad och blommor upprätta, ej flytande på vattenytan. Stjälk ej krypande, vanligen upprätt.
---3

3. Blommor i toppställd grenig samling. Fruktämnen och nötter i krans på platt blomfäste.
---svaltingar (Alisma) - 3 arter: bestämningsnyckel
3. Blommor i toppställd krans. Fruktämnen och nötter i huvudlik samling på välvt blomfäste.
---flocksvaltingar (Baldellia) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg