Flytsvalting

Luronium natans (L.) Raf.

Vetenskapliga synonym: Alisma natans L., Elisma natans (L.) Buchenau

Flytegro Vandranke Floating Water-plantain Froschkraut

Flytsvalting Beskrivning. Flytsvalting är en kal, flerårig, vattenlevande ört som har kort jordstam och smala, krypande, rotslående stjälkar med bleka fjäll. Bladen sitter i rosett och är långskaftade med en oval, trenervig, flytande bladskiva som blir ett par centimeter lång. Ibland är bladen smalt linjära utan bladskiva. Flytsvalting blommar i juli med vita blommor som är drygt centimeterbreda och flyter på vattenytan, de sitter liksom bladen på långa skaft från de krypande stjälkarna. Blommorna har tre foderblad, tre kronblad, sex ståndare och Flytsvalting sex till tio pistiller. Kronbladen är vita med en gul fläck vid basen. Frukterna sitter samlade i en krans på det platta blomfästet.
Flytsvalting kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Flytsvalting är mycket sällsynt och finns idag endast i Halland och nordvästra Skåne, men har tidigare funnits även i Dalsland och Värmland. Arten lever på grunt vatten i tämligen näringsfattiga sjöar, åar och pölar. Den är periodisk i sitt uppträdande och blommar inte alla år. Flytsvalting Första fynduppgift är från Bjärehalvön i Skåne och publicerades av Retzius år 1786, men uppgiften betraktades under lång tid som felaktig. Arten återupptäcktes på samma lokal 1959 av Ingemar Björkqvist, som publicerade fyndet i uppsatsen Luronium natans (L.) Raf. återfunnen i Skåne (Botaniska Notiser 114: 365-367. 1961).

Etymologi. Artnamnet natans kommer av latinets natare (simma) och betyder flytande, namnet syftar på bladskivorna och blommorna.

Familj: Alismataceae
Släkte: Luronium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Imellan Ramsjö by och hafvet äro åtskillige sumpige ställen, där vårvattnet stannar, och där växte ömnigt

Alisma natans
Peplis portula
Littorella lacustris.
Något närmare hafvet var en bädd af klappursten, vid pass en famn eller något mera bred, längs efter stranden, dit hafvet för ej lång tid tillbaka gått, och väl än torde understundom stiga."

Ur Strödde anmärkningar vid Skånes Natural-Historia, gjorde under en Resa til Torekow, år 1783 av A. J. Retzius (Physiographiska Sälskapets Handlingar I(4), 1786)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/luron/luronat.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg