Baldellia Parl.

Flocksvaltingar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, kala vattenväxter. Jordstam kort. Stjälk upprätt, ibland revbildande. Blad i basal rosett, skaftade, bladskiva smalt lansettlik. Blommor tvåkönade, i fåblommig flock. Foderblad tre. Kronblad tre, vita till rosa, vid basen gula. Ståndare sex. Fruktämnen talrika. Frukt en nöt. Nötter i huvudlik samling på välvt blomfäste.
Kromosomtal: 2n=16 (flocksvalting).

Övrigt. Släktet svaltingar (Alisma) skiljs genom frukter som sitter i en krans på ett plattat blomfäste.

Etymologi. Släktnamnet Baldellia hedrar den italienske greven Bartolomeo Bartolini-Baldelli som levde på 1800-talet.

Släktet har bara två arter, flocksvalting (B. ranunculoides) och revsvalting (B. repens), vilka båda förekommer i Sverige.

Familj: Alismataceae

Arter:
flocksvalting (B. ranunculoides)
revsvalting (B. repens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/balde/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg