Bestämningsnyckel

Baldellia Parl. - Flocksvaltingar

1. Stjälk upprätt, ej revbildande. Blomskaft raka. Ståndarknappar upp till en millimeter långa. Frukter släta.
---flocksvalting (B. ranunculoides)
1. Stjälk nedliggande, revbildande. Blomskaft böjda. Ståndarknappar drygt en millimeter långa. Frukter fint papillösa.
---revsvalting (B. repens)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/balde/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg