Revsvalting

Baldellia repens (Lam.) Ooststr. & Lawalrée

Vetenskapliga synonym: B. ranunculoides (L.) Parl. ssp. repens (Lam.) A. Löve & D. Löve, Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. ex Asch. f. repens (Lam.) Neuman

Soleigro Krybende Søpryd

Revsvalting Beskrivning. Revsvalting är en lågväxt, flerårig ört med decimeterhög stjälk som bildar revor från basen. Bladen är smala med en otydligt avsatt, spatelformad bladskiva. Revsvalting blommar från juni till augusti med vanligen vita blommor som sitter på böjda blomskaft, två till fem tillsammans, i en fåblommig flock. Kronbladen är vita, eller ibland med rosa ton, och har en gul fläck vid basen. Ståndarknapparna är drygt en millimeter långa. Frukterna är fint papillösa och sitter 10-20 tillsammans i en rund huvudlik samling. Fruktsättningen är ofta dålig.
Revsvalting karaktäriseras av att vara revbildande och den sprider sig huvudsakligen vegetativt. Arten är lik flocksvalting (B. ranunculoides), men den senare är inte revbildande och skiljs även genom raka blomskaft, kortare ståndarknappar och släta frukter.

Utbredning. Revsvalting är mycket sällsynt och är endast känd från ett fåtal platser i Blekinge, Småland och Västergötland. Den växer på grunt vatten vid sjö- och åstränder.

Etymologi. Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) och betyder krypande, namnet syftar på de revande stjälkarna.

Familj: Alismataceae
Släkte: Baldellia

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/balde/baldrep.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg