Flocksvalting

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

Vetenskapliga synonym: Alisma ranunculoides L., Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. ex Asch.

Almindelig Søpryd Lesser Water-plantain Igelschlauch

Flocksvalting Beskrivning. Flocksvalting är en lågväxt, flerårig ört med en upprätt stjälk som blir omkring två decimeter hög. Bladen är långskaftade med en otydligt avsatt, fem millimeter bred, spatelformad bladskiva. Under vatten blir bladen smalare och mer gräslika. Flocksvalting blommar från juni till augusti, blommorna sitter på raka blomskaft i en eller två toppställda fåblommiga flockar. Kronbladen är vita, eller ibland med rosa ton, och har en gul fläck vid basen. Ståndarknapparna är upp till en millimeter långa. Frukterna är släta och sitter 25-30 tillsammans i en rund huvudlik samling.
Flocksvalting karaktäriseras av de fåblommiga flockarna med vita eller svagt rosa blommor. Den är ofta småväxt och kan vara lätt att förbise då den inte blommar. Arten kan endast förväxlas med revsvalting (B. repens), men den senare har nedliggande och revbildande stjälkar, böjda blomskaft, något längre ståndarknappar, samt fint papillösa frukter.

Flocksvalting

Utbredning. Flocksvalting är sällsynt och förekommer endast i Skåne och Halland, samt på Öland och Gotland. Tidigare fanns den även i andra sydsvenska landskap men har försvunnit på grund av utdikning, igenväxning och minskande bete. Den växer i grunt vatten på slammig eller dyig sand i kalktrakter, till exempel i alvarvätar och på sjöstränder. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ranunculoides kommer av Ranunculus, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet smörblommor, samt latinets -oides (liknande). Namnet betyder smörblommeliknande och syftar på fruktsamlingens likhet med smörblommornas.

Familj: Alismataceae
Släkte: Baldellia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alismata/balde/baldran.html
Senaste uppdatering: 5 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg