Alisma L.

Svaltingar

Beskrivning. Fleråriga, kala vattenväxter med lodrät jordstam. Stjälk upprätt. Blad i basal rosett, långsmala eller med oval bladskiva, bladbas rundad till hjärtformad eller avsmalnande. Blommor tvåkönade, i rikt grenade blomställningar. Foderblad tre. Kronblad tre, vita till rödlätta, med gulaktig fläck vid basen. Ståndare sex, ståndarknappar runda eller avlånga. Fruktämnen talrika. Frukt en nöt. Nötter i krans på plattat blomfäste. Nöt med mer eller mindre sidoställt stift.
Kromosomtal: 2n=12, 14 (svalting), 2n=14 (småsvalting), 2n=26, 28 (gotlandssvalting).

Övrigt. Släktet flocksvaltingar (Baldellia) skiljs genom frukter som sitter i en huvudlik klotrund samling på ett välvt blomfäste.

Etymologi. Släktnamnet Alisma kommer av grekiskans (h)als (salt, hav), namnet användes redan av Plinius.

Släktet har nio arter. I Sverige finns bara tre arter, gotlandssvalting (A. lanceolatum), småsvalting (A. wahlenbergii) och svalting (A. plantago-aquatica).
En fjärde art, grässvalting (A. gramineus), har påträffats i Halland men är numera försvunnen. Ett fynd av arten gjordes i Falkenberg 1896 i en vik av Ätran, området fylldes dock igen omkring sekelskiftet och grässvaltingen är efter det inte återfunnen i vårt land.

Familj: Alismataceae

Arter:
gotlandssvalting (A. lanceolatum)
småsvalting (A. wahlenbergii)
svalting (A. plantago-aquatica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/alisma/alism/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg