Träd och större buskar

Bladformer (bildgalleri)   -   Vinterknoppar (bildgalleri)

Innehållsförteckning

Lövträd

alar (Alnus)
almar (Ulmus)
aplar (Malus)
ask (Fraxinus excelsior)
asp (Populus tremula)
avenbok (Carpinus betulus)
benved (Euonymus europaeus)
björkar (Betula)
bok (Fagus sylvatica)
brakved (Frangula alnus)
ekar (Quercus)
flädrar (Sambucus)
getapel (Rhamnus cathartica)
gullregn (Laburnum)
hassel (Corylus avellana)
hagtornar (Crataegus)
havtorn (Hippophaë rhamnoides)
hägg (Prunus padus)
häggmisplar (Amelanchier)
hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
jolster (Salix pentandra)
kaukasisk vingnöt (Pterocarya pterocarpa)
körsbär (Prunus)
lindar (Tilia)
lönnar (Acer)
olvon (Viburnum)
oxlar (Sorbus)
pilar (Salix)
plommon (Prunus domestica)
popplar (Populus)
päron (Pyrus)
rönnar (Sorbus)
slån (Prunus spinosa)
sälg (Salix caprea)
valnöt (Juglans regia)
vejksel (Prunus mahaleb)
viden (Salix)

Vintergröna lövträd

järnek (Ilex aquifolium)

Barrträd

blågran (Picea pungens)
coloradogran (Abies concolor)
douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
en (Juniperus communis)
gran (Picea abies)
granar (Picea)
hemlocksgranar (Tsuga)
idegran (Taxus baccata)
lärkar (Larix)
nordmannsgran (Abies nordmanniana)
pichtagran (Abies sibirica)
serbgran (Picea omorika)
silvergran (Abies alba)
sitkagran (Picea sitchensis)
tallar (Pinus)
tujor (Thuja)
vitgran (Picea glauca)
ädelcypresser (Chamaecyparis)
ädelgranar (Abies)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/trad.html
Senaste uppdatering: 14 januari 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg