Svenska orkidéer

Familjen orkidéer har 44 arter i Sverige, fördelade på 23 olika släkten.

Samtliga orkidéer är fridlysta i hela landet.

Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia)
alpnycklar (Orchis spitzelii)
blodnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta)
brudkulla (Gymnadenia runei)
brudsporre (Gymnadenia conopsea var. conopsea)
brunkulla (Gymnadenia nigra)
dvärgyxne (Chamorchis alpina)
fjällyxne (Pseudorchis albida ssp. straminea)
flugblomster (Ophrys insectifera)
grönkulla (Coeloglossum viride)
grönvit nattviol (Platanthera chlorantha)
guckusko (Cypripedium calceolus)
gulyxne (Liparis loeselii)
göknycklar (Orchis morio)
honungsblomster (Herminium monorchis)
johannesnycklar (Orchis militaris)
Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)
kal knipprot (Epipactis phyllanthes)
knottblomster (Microstylis monophyllos)
knärot (Goodyera repens)
korallrot (Corallorrhiza trifida)
krutbrännare (Orchis ustulata)
kärrknipprot (Epipactis palustris)
kärrnycklar (Orchis palustris)
lappfela (Platanthera obtustata ssp. oligantha)
lappnycklar (Dactylorhiza lapponica)

luktsporre (Gymnadenia odoratissima)
majnycklar (Dactylorhiza majalis)
mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola)
myggblomster (Hammarbya paludosa)
nattviol (Platanthera bifolia ssp. bifolia)
norna (Calypso bulbosa)
nästrot (Neottia nidus-avis)
praktsporre (Gymnadenia conopsea var. densiflora)
purpurknipprot (Epipactis atrorubens)
röd skogslilja (Cephalanthera rubra)
salepsrot (Anacamptis pyramidalis)
Sankt Pers nycklar (Orchis mascula)
skogsfru (Epipogium aphyllum)
skogsknipprot (Epipactis helleborine)
skogsnattviol (Platanthera bifolia ssp. latiflora)
skogsnycklar (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
skruvax (Spiranthes spiralis)
spindelblomster (Listera cordata)
stor skogslilja (Cephalanthera damasonium)
sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri)
tvåblad (Listera ovata)
vaxnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca)
vit skogslilja (Cephalanthera longifolia)
vityxne (Pseudorchis albida ssp. albida)
ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/orchida/svorch.html
Senaste uppdatering: 1 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg