Landskapsfloror

Svenska landskapsblommor

Innehållsförteckning

Blekinge
Fröberg, L. 2006. Blekinge Flora. - Uppsala.

Bohuslän
Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. - Uddevalla.
Blomgren, E. m. fl. (red.) 2006. Botaniska utflykter i Bohuslän. - Lund.

Dalarna
Almquist, E. 1949. Dalarnas flora. - Stockholm.
Inventering för ny flora pågår.

Dalsland
Andersson, P.-A. 1981. Flora över Dal. - Lund.

Gotland
Petersson, J. & Ingmansson, G. 2007. Gotlands flora - en guide. - Visby.

Gästrikland
Inventering pågår.

Halland
Georgson, K., Johansson, B., Johansson, Y., Kuylenstierna, J, Lenfors, I och Nilsson, N.-G. 1997. Hallands flora. - Västervik.

Hälsingland
Inventering pågår.

Härjedalen
Danielsson, B. 1994. Härjedalens kärlväxtflora. - Lund.

Jämtland
Lange, T. 1938. Jämtlands kärlväxtflora. - Helsingfors.

Medelpad
Lidberg, R. & Lindström, H. 2010. Medelpads flora. - Uppsala.

Norrbotten
Stenberg, L. (red.) 2010. Norrbottens flora II. - Uppsala. Stenberg, L. (red.) 2010. Norrbottens flora III. - Uppsala.

Närke
Inventering pågår.

Skåne
Weimarck, H. 1963. Skånes flora.
Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. - Lund.
Olsson, K.-A. m. fl. (red.) 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. - Lund.

Småland
Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007. Smålands flora 1. - Uppsala. Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007. Smålands flora 2. - Uppsala.

Södermanland
Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands flora. - Stockholm.

Uppland
Jonsell, L. (red.) 2010. Upplands flora. - Uppsala.

Värmland
Inventering pågår.

Västerbotten
Inventering pågår.

Västergötland
Hasselrot, K. 1967. Västergötlands flora. - Lund.
Bertilsson, A., Aronsson, L.-E., Bohlin, A., Börjesson, G., Geijer, M., Ivarsson, R., Janson, O. och Sahlin, E. 2002. Västergötlands flora. - Lund.

Västmanland
Malmgren, U. 1982. Västmanlands flora. - Lund.

Ångermanland
Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. - Lund.

Öland
Sterner, R. 1938. Flora der Insel Öland. - Acta Phytogeographica Suecica 9.
Lundqvist, Å. 1986. Rikard Sterner, Ölands kärlväxtflora 2:a uppl. - Lund.

Östergötland
Genberg, E. 1977. Östergötlands flora. - Lund.

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/landflo.html
Senaste uppdatering: 2 oktober 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg