Träd och större buskar

Vinterknoppar

Träd och större buskar - Bladformer


alm

ask

asp

avenbok

bok

dvärgbjörk

ek

getapel

gråal

havtorn

hägg

hästkastanj

klibbal

lind

lönn

naverlönn

päron

rönn

svensk häggmispel

sötkörsbär

vårtbjörk

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/knopp.html
Senaste uppdatering: 26 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg