Färgväxter

Exempel på arter i den svenska floran som använts till växtfärgning

Några av våra äldsta växtfärgade textilier med bevarade färger är Överhogdalstapeten från 900-1100 e. Kr. och Skogstapeten från 1200-talet. De är färgade i rött med krapp, blått med vejde och gult med mjölon. Skriftliga belägg för växtfärgning finns i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken 1555 där det omtalas att man färgade och vävde lin i Norden. Under 1600-talet byggdes ett flertal färgerier och 1671 kom Een Land-book av Johan Risingh som bland annat behandlade den inhemska odlingen av färgväxter. Swenska Färge-Konst av Johan Linder (1720) är den första svenska boken om färgning och under 1700-talet skrevs sedan många böcker och artiklar i ämnet, framförallt var det Linné som samlade in uppgifter under sina många resor.

apel (Malus domestica)
avenbok (Carpinus betulus)
berberis (Berberis vulgaris)
bitterpilört (Persicaria hydropiper)
blåbär (Vaccinium myrtillus)
brakved (Frangula alnus)
brudborste (Cirsium helenioides)
brunskära (Bidens tripartita)
brännässla (Urtica dioica)
daggkåpor (Alchemilla)
dvärgbjörk (Betula nana)
ek (Quercus robur)
flockfibbla (Hieracium umbellatum)
fläder (Sambucus nigra)
färgginst (Genista tinctoria)
färgkulla (Anthemis tinctoria)
färgmåra (Asperula tinctoria)
färgreseda (Reseda luteola)
getapel (Rhamnus cathartica)
getväppling (Anthyllis vulneraria)
glasbjörk (Betula pubescens)
gran (Picea abies)
grenrör (Calamagrostis canescens)
havtorn (Hippophaë rhamnoides)
hundkäx (Anthriscus sylvestris)
jolster (Salix pentandra)
jordrök (Fumaria officinalis)

klibbal (Alnus glutinosa)
kungsmynta (Origanum vulgare)
ljung (Calluna vulgaris)
lönn (Acer platanoides)
mjölon (Arctostaphylos uva-ursi)
pors (Myrica gale)
renfana (Tanacetum vulgare)
rödklint (Centaurea jacea)
rödklöver (Trifolium pratense)
safflor (Carthamus tinctorius)
sommarfläder (Sambucus ebulus)
stinksyska (Stachys sylvatica)
strandklo (Lycopus europaeus)
strandlysing (Lysimachia vulgaris)
strätta (Angelica sylvestris)
vass (Phragmites australis)
vejde (Isatis tinctoria)
vildapel (Malus sylvestris)
vitklöver (Trifolium repens)
vitmåra (Galium boreale)
vårtbjörk (Betula verrucosa)
äkta johannesört (Hypericum perforatum)
ängsskära (Serratula tinctoria)
ängssyra (Rumex acetosa)
ängsvädd (Succisa pratensis)
ängsruta (Thalictrum flavum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/fargvaxt.html
Senaste uppdatering: 9 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg