Träd och större buskar

Bladformer

Träd och större buskar - Vinterknoppar


ask

rönn

fläder

druvfläder

hästkastanj

lönn

tysklönn

naverlönn

ek

bok

alm

hassel

avenbok

hägg

sötkörsbär

sälg

asp

bohuslind

vårtbjörk

klibbal

vildapel

päron

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/blad.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg