Andra botaniska länkar på Riksmuseet

Enheten för botanik
Enheten för botaniks välkomstsida. Om samlingar och forskning vid enheten för botanik.

Nordiska herbariet
Nordiska herbariets välkomstsida.

Sökdatabas
(Herbarium Catalogue)

Sök uppgifter om dataregistrerade växter.

Linnéherbariet
Presentation av Carl von Linnés herbarium.

Förteckning över svenska arter i Linnéherbariet

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/inne.html
Senaste uppdatering: 13 januari 2017
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg