Teckenförklaring

Utbredningskarta för Norden

Exempel:
Hästhov (Tussilago farfara)

Mörkare gröna områden - Alpin miljö

Tätt streckade områden - Allmän eller mycket allmän

Glest streckade områden - Tämligen allmän till mindre allmän

Prickar - Enstaka fyndorter

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/karta.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg