Innehållsförteckning

Välkomstsida med sökfunktion

Om 'Den virtuella floran'
Att använda 'Den virtuella floran'

Index - presenterade arter
Index - presenterade släkten
Index - presenterade familjer

Kärlkryptogamer
Barrväxter
Enhjärtbladiga blomväxter
Tvåhjärtbladiga blomväxter

Växtsamhällen

Om vetenskapliga namn
Om nomenklatur och systematik

Referenser

Andra botaniska länkar på Riksmuseet

Fridlysta växter
Färgväxter
Giftiga växter
Köttätande växter
Landskapsblommor
Mat och krydda
Spånadsväxter
Träd
Växter som saknar klorofyll

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/inne.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg