T

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

tagelstarr
tagelsäv
taggamarant
taggbräken
taggkörvel
tagglusern
taggsallat
taggstarr
taklosta
taklök
tall
tallört
tandpetarsilja
tandrot
teveronika
texasmålla
tibast
tidig blåstjärna
tidlösa
tigerlilja
tiggarranunkel
timjansnyltrot
timotej
timvisare
tistelsnyltrot
tjärblomster
tofsfetknopp
tofsäxing
tok
tomat
tomatillo
tomtskräppa
toppdån
toppfrossört
toppjungfrulin
toppklocka
topplåsbräken
topplösa
torta
tovsippa
trampgröe
trampört
tranbär
tretalig slamkrypa
trift
trindstarr
trolldruva
trollsmultron
tromsögontröst
trubbdaggkåpa
trubbhagtorn
trubbnate
trubbpilblad
trubbstarr
trubbtåg
trådfräken
trådklöver
trådnate
trådstarr
trådtåg
trådveronika
trädgårdsmålla
trädgårdsveronika
trädgårdsvinbär
träjon
tuja
tulkört
turkisk snödroppe
tusensköna
tuvbräcka
tuvig blåstjärna
tuvnarv
tuvstarr
tuvsäv
tuvtåtel
tuvull
tvåblad
tysk fingerört
tysk ginst
tysklönn
tågstarr
tärnadaggkåpa
tätört

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/t.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg