I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Index - presenterade släkten      Innehållsförteckning

Iberis
Ilex
Illecebrum
Impatiens
Inula
Iris
Isatis
Isoëtes
Isolepis

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/slakte/i.html
Senaste uppdatering: 28 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg