R

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

rabarber
radgräs
raggarv
raggdraba
raggfingerört
raklosta
raknörel
ramslök
rankstarr
raps
rapunkelklocka
renfana
renkavle
renlosta
renstarr
repestarr
revfibbla
revfingerört
revig blodrot
revigt saltgräs
revlummer
revormstörel
revsmörblomma
revsuga
revsvalting
riddarsporre
ringblomma
ripbär
ripstarr
ripvide
risvide
rockentrav
rosenbinka
rosendunört
rosenglim
rosenkronill
rosenlök
rosenmalva
rosenpilört
rosenrot
rosenvial
rosenvinda
rosettjungfrulin
rosling
rostnate
rostull
rotfibbla
rotkörvel
rundhagtorn
rundkrassing
rundmynta
rundsileshår
rundstarr
rutlåsbräken
ryl
ryltåg
rysk blåstjärna
rysk drakblomma
rysk martorn
rysk nejlikrot
rysk sötväppling
ryssbräken
ryssgubbe
rysskörvel
ryssnarv
ryssros
råg
råglosta
rågvallmo
råttsvans
råttsvingel
rädisa
rävstarr
rävtörel
rödblära
rödek
rödfibbla
röd hornvallmo
röd hundrova
rödklint
rödklöver
rödkämpar
rödkörvel
röd lungört
rödlånke
rödmalva
rödmire
rödmålla
rödnarv
rödnörel
rödplister
röd skogslilja
rödsvingel
rödsäv
rödtoppa
röd trolldruva
rödven
rödvide
röllika
röllikesnyltrot
rönn
rönnspirea
rörflen
rörsvingel
rött oxbär

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/r.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg