L

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

laestadiusvallmo
lagerpoppel
lammöron
lapparv
lappblågull
lappdraba
lappdunört
lappelm
lappfela
lappfingerört
lappgentiana
lappkattfot
lappljung
lappnycklar
lappranunkel
lapprör
lappspira
lappstarr
lapptåg
lapptåtel
lappvedel
lappvide
lappögontröst
lapsk alpros
lavendel
lentåtel
libbsticka
liguster
liljekonvalj
lin
lind
lindmalva
lindådra
lingon
linnea
linsnärja
liten blåklocka
liten fetknopp
liten fingerborgsblomma
liten kardborre
liten sandlilja
liten vårstjärna
ljung
ljungsnärja
ljungögontröst
lomme
lopplummer
loppstarr
loppört
luddfingerört
luddhavre
luddkrissla
luddlosta
luddmålla
luddunört
luddranunkel
luddros
luddstarr
luddtåtel
luddvedel
luddveronika
luddvial
luddvicker
luddvårlök
luden johannesört
luktsmåborre
luktsporre
luktvicker
luktviol
luktvädd
luktärt
lundalm
lundarv
lundbräken
lundbräsma
lunddraba
lundelm
lundgamander
lundgröe
lundkardborre
lundskafting
lundslok
lundsmörblomma
lundstarr
lundtrav
lundviol
lundviva
lundvårlök
lungrot
lungört
lupinväppling
lydisk fetknopp
lyktfibbla
lång bockrot
långnate
långstarr
långsvingel
låsbräken
läkekungsljus
läkemalva
läkevänderot
lämmelstarr
lärk
lökgamander
löktrav
löktåg
lönn
lönnmålla
lövbinda

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/l.html
Senaste uppdatering: 5 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg