K

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

kabbleka
kal gyckelblomma
kal knipprot
kalkbräken
kalkdån
kalkkrassing
kalknarv
kallgräs
kalmus
kalvnos
kambräken
kammynta
kamomill
kamomillkulla
kamtjatkafetblad
kamäxing
kanadabinka
kanadahagtorn
kanadastarr
kanadensiskt gullris
kanariegräs
kanelros
kantdunört
kantig fetknopp
kantljung
kantlök
kapkrusbär
kaprifol
kardvädd
karlsösallat
kasgräs
kattfot
kattmynta
kaukasisk gemsrot
kaukasiskt fetblad
kaukasisk vingnöt
kavelhirs
kikvedel
kirskål
klapperstarr
klasefibbla
klibbal
klibbarv
klibbglim
klibbig fetknopp
klibbkorsört
klibbnattskatta
klibbsalvia
klibbveronika
klintsnyltrot
klippbräcka
klippfibblor
klipplin
klipplök
klippnejlika
klippoxel
klippstarr
klippveronika
klockgentiana
klockjulros
klockljung
klockpyrola
klofibbla
klolånke
klostergemsrot
klotfräne
klotgräs
klotpyrola
klotstarr
klotullört
klubbfibbla
klubbstarr
klynnetåg
klådris
klängnunneört
klätt
klöveroxalis
klöversnyltrot
klöverärt
knagglestarr
knappag
knappsäv
knapptåg
knipparv
knippfryle
knippnejlika
knoppbräcka
knoppslinga
knottblomster
knutnarv
knutört
knylhavre
knytling
knäckepil
knägräs
knärot
knölgröe
knölklocka
knölnate
knölsmörblomma
knölsyska
knölvial
kolokvint
kolstarr
kolvhirs
kopparhäggmispel
korallrot
korgvide
koriander
korn
korndådra
kornell
kornvallmo
korsandmat
korskovall
korsört
kransborre
kranskrage
kransmalva
kransrams
kranssalvia
kransslinga
krissla
kritsuga
krollilja
krusbräken
krusfrö
krusbär
krusnate
krusskräppa
krustistel
kruståtel
krutbrännare
kryddtimjan
krypamarant
krypbjörnbär
krypfloka
krypljung
krypnarv
krypoxalis
krypven
krypvide
kråkbär
kråkklöver
kråkkrassing
kråkvicker
kummin
kung Karls spira
kungsljus
kungsmynta
kungsängslilja
kupandmat
kustarun
kustbaldersbrå
kustdaggkåpa
kustgentiana
kustgullpudra
kustruta
kvanne
kvarngröe
kvarnkattost
kvarnlosta
kvarnven
kvastfibblor
kvickrot
kycklinghirs
kål
kålmolke
kålsenap
kåltistel
kåltrav
källarv
källdaggkåpa
källdunört
källfräne
källgräs
källnate
källört
käringtand
kärleksgräs
kärleksört
kärrbräken
kärrdunört
kärrfibbla
kärrfräken
kärrgröe
kärrjohannesört
kärrkavle
kärrknipprot
kärrlilja
kärrmaskrosor
kärrnocka
kärrnycklar
kärrnäva
kärrsilja
kärrspira
kärrstjärnblomma
kärrsälting
kärrtistel
kärrtörel
kärrull
kärrvial
kärrviol
kösa
köseven

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/k.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg