G

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

gaffelbräken
gaffelfibbla
gaffelglim
gatkamomill
gatkrassing
gatmålla
gemsrot
getapel
getrams
getruta
getväppling
ginstsporre
glansbräken
glansdaggkåpa
glansnäva
glansstarr
glansveronika
glansvide
glasbjörk
glasört
glatt daggkåpa
glesgröe
glesstarr
glesstånds
glimmerört
gotlandsmåra
gotlandsranunkel
gotlandssolvända
gotlandssvalting
gotlandstrav
gotländsk haverrot
gotländsk nunneört
gran
granbräken
granspira
grekamarant
grekisk snödroppe
grenbingel
grendunört
grenig väggört
grenigt kungsljus
grenrör
groblad
groddbräcka
groddsvingel
grodtåg
gropnate
grovnate
grovsnärja
grusbräcka
grusnarv
grusnejlika
grusslok
grusstarr
grustrav
grusviva
gråal
gråbinka
gråbo
grå bolltistel
grådraba
grådunört
grådådra
gråfibbla
gråfingerört
grå kavelhirs
gråmalva
gråmynta
gråsenap
grå småfingerört
gråstarr
gråsvingel
grått saltgräs
gråvide
grå ögontröst
gräslilja
gräslök
gräsnate
grässtjärnblomma
gräsull
gräsvial
grönamarant
grönbräken
grönfibbla
grönkattfot
grönknavel
grönkulla
grönmynta
grönpyrola
grönskära
grönstarr
grön tofsäxing
grönvide
grönvit nattviol
guckusko
gul daglilja
guldflenört
guldklubba
guldkörvel
gul fetknopp
gul fingerborgsblomma
gulgrå ullört
gul nunneört
gul näckros
gulkavle
gulkronill
gulkämpar
gullborste
gullbräcka
gulldraba
gullhavre
gullklöver
gullkrage
gullpudra
gullris
gullspira
gullstånds
gullviva
gullört
gulmåra
gul nattskatta
gulplister
gulreseda
gulsippa
gulsporre
gulsyska
gul sötväppling
gultåtel
gulvial
gulvicker
gulyxne
gurkört
gyckelblomma
gyllenfetblad
gyllenlack
gyttrad igelknopp
gårdsskräppa
gåsört
gäddnate
gängel
gökblomster
göknycklar
gökärt
gölstarr

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/g.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg