F

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

fackelblomster
fagerrönn
fagertrav
femfingerört
fikonmålla
filtros
finbräken
fingerborgsblomma
fingerhirs
finlosta
finnklint
finnmyrten
finnoxel
finnros
finnskräppa
finnstarr
finnstjärnblomma
finsk fingerört
finsvingel
fin tofsäxing
fiskmålla
fjädergräs
fjällarnika
fjällarv
fjällbinka
fjällblära
fjällbrud
fjällbräcka
fjällbräken
fjällbräsma
fjälldraba
fjälldunört
fjällelm
fjällfibblor
fjällfryle
fjällförgätmigej
fjällgentiana
fjällglim
fjällgröe
fjällgröna
fjällhavre
fjällhällebräken
fjälligelknopp
fjällkattfot
fjällklocka
fjällkrassing
fjällkåpa
fjällummer
fjällmaskrosor
fjällmyskgräs
fjällnejlika
fjällnoppa
fjällnörel
fjällruta
fjällsippa
fjällskråp
fjällskära
fjällsmörblomma
fjällspira
fjällstarr
fjällsyra
fjälltimotej
fjälltrav
fjälltåg
fjälltåtel
fjälltätört
fjällvallmo
fjällvedel
fjällven
fjällveronika
fjällviol
fjällviva
fjällögontröst
flaskstarr
flentimotej
flenört
fleraxig sävstarr
flerårig stäppsenap
flikbrunört
flikmålla
fliknäva
flikplister
flikros
flikstånds
fliksäfferot
flikveronika
flockarun
flockfibbla
flocksvalting
flotagräs
flugblomster
flugtrumpet
flyghavre
flytsvalting
flytsäv
fläckig munkhätta
fläcklungört
fläcklusern
fläckmaskrosor
fläder
flädervänderot
fodergetruta
foderlosta
fodervallört
fodervicker
frossört
frösöstarr
fyrkantig johannesört
fyrling
fåblommig förgätmigej
fågelarv
fågelstarr
fårsvingel
fårtunga
fältarv
fältgentiana
fältkrassing
fältmalört
fältnarv
fältnocka
fältsippa
fältvedel
fältveronika
fältvädd
färgginst
färgkulla
färgmåra
färgreseda

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/f.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg