B

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ä Ö

Index - presenterade arter      Innehållsförteckning

backdunört
backfingerört
backförgätmigej
backglim
backklöver
backlök
backmåra
backnejlika
backruta
backsilja
backsippa
backskafting
backskärvfrö
backsmultron
backsmörblomma
backstarr
backtimjan
backtrav
backvial
backvicker
baggsöta
baldersbrå
balkangemsrot
balkanoxel
ballongblomma
balsamblad
balsampoppel
baltisk daggkåpa
bandnate
bandtång
bankrassing
bantistel
bantörel
belladonna
benved
berberis
berberissnyltrot
bergbräken
bergbräsma
bergdraba
bergdunört
bergek
bergglim
berggröe
berghemlock
bergjohannesört
bergklint
bergkorsört
bergkårel
bergmynta
bergrör
bergskrabba
bergslok
bergsyra
bergtall
bergven
bergviol
besksöta
beta
betesdaggkåpa
bindvide
bitterfibbla
bitterkrassing
bitterpilört
bitterskråp
björkpyrola
björnbrodd
björnbär
björnloka
björnrot
blankstarr
blekarv
blekbalsamin
blekbläddra
blekdraba
blek fetknopp
blekfryle
blekgentiana
blekgul daglilja
blek jordrök
blekstarr
blekvide
blockhavsdraba
blodhirs
blodklöver
blodnäva
blodrot
blodtopp
blomsteriberis
blomsterlupin
blomvass
blå bolltistel
blåbär
blåeld
blåfibbla
blågran
blågröe
blågrönt mannagräs
blågull
blåhallon
blåklint
blålusern
blåmire
blåmunkar
blåmålla
blånepeta
blårapunkel
blåsippa
blå snokört
blåsstarr
blåsuga
blåsäv
blåtry
blåtåg
blåtåtel
bockrot
bocktörne
bohuslind
bohusmarrisp
bohusranunkel
bok
bokarv
bolltistel
bolmört
bondböna
bondtobak
borstfibbla
borstnate
borstnejlika
borstsenap
borstsmörblomma
borststarr
borstsäv
borsttåg
borsttåtel
bosyska
bovete
brakved
brandlilja
brandnäva
brandspira
bredbladigt bocktörne
bredkaveldun
brinklosta
brokförgätmigej
brokstarr
broskmålla
brudborste
brudbröd
brudkulla
brudslöja
brudsporre
brunag
brunbräken
brunklöver
brunkulla
brunnäva
brunröd daglilja
brunrör
brunskära
brunstarr
bruntåg
brunven
brunört
brännässla
brödranejlika
buketthirs
bunge
bunkestarr
buskbjörk
buskstjärnblomma
busktörne
buskvicker
buskviol
bymålla
bågfryle
bågstarr
bågsäv
bäckbräsma
bäckfräne
bäckmärke
bäcknate
bäcktistel
bäckveronika
bägarnattskatta
bärmålla

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/index/b.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg