LOGOTYPEN ÄR KLICKBAR OCH LÄNKAR TILL VÄLKOMSTSIDAN

Att använda 'Den virtuella floran'

'Den virtuella floran' fungerar bäst med Internet Explorer 3 eller Netscape 3, eller senare versioner

Söka

Sökning sker från 'Den virtuella florans' välkomstsida vilken man snabbast når genom att klicka på logotypen, upptill eller nertill på sidorna. Det går att söka på svenska och latinska namn, men också på norska, danska, isländska, engelska och tyska namn. Även vanliga latinska och svenska synonymer, samt svenska eller latinska släkt- och familjenamn är sökbara. Som resultat från en sökning erhålls en lista på sidor som innehåller det sökta namnet.
Observera att:
    varietet förkortas var. och underart ssp.
    * skall användas som joker för att förkorta ord.
Ett annat sätt att söka i 'Den virtuella floran' är att använda Index - presenterade arter, som är en alfabetiskt ordnad lista över alla växtarter som finns med i floran.
Om man inte söker något speciellt kan innehållsförteckningens listor och sammanställningar ge tips på intressanta arter.
Slumpartade sökningar erhålls genom att man skriver ett par bokstäver och en stjärna i välkomstsidans sökruta (till exempel väx*, str*, nu* eller går*).

Urval av växter

'Den virtuella floran' är fortfarande under arbete och är därför inte komplett, men nya sidor tillkommer kontinuerligt. Den kommer att presentera samtliga i Sverige regelbundet förekommande arter, i första hand de som finns med i Krok & Almquist (1994), men även en del tillfälliga eller numera försvunna arter. För en förteckning över alla arter som någon gång påträffats i vårt land hänvisas till Checklista över Nordens kärlväxter. Faktasidor kommer även att finnas för släkten och familjer.

Namn

De svenska och latinska namnen på växter ändras ibland vilket ger upphov till flera synonymer. I 'Den virtuella floran' är namnsättningen oftast konservativ och tar inte alltid upp den senaste uppfattningen i namnfrågan. Detta gäller speciellt uppdelningen av vissa släkten och familjer, till exempel uppdelningen av liljeväxterna (Liliaceae) och ormbunksväxterna (Polypodiaceae) i flera mindre familjer. För den som vill veta det senaste namnskicket hänvisas till Checklista över Nordens kärlväxter.
Uppgifter om utländska växtnamn har hämtats ur följande verk:
Haeupler & Schönfelder 1988, Hansen 1988, Hämet-Ahti, Suominen, Ulvinen, Uotila & Vuokko (red.) 1986, Hämet-Ahti, Suominen, Ulvinen & Uotila (red.) 1998, Kristinsson 1987, Lid 1985, 1994, Löve 1945, Mossberg, Stenberg & Ericsson 1994, samt Stace 1991, 1997.

Första fynduppgift

Uppgifterna gäller första gången artens förekomst i Sverige angivits i publicerad form, i en bok eller tidskrift. Det är dock inte ovanligt att det förekommer insamlade exemplar i museernas herbarier som är betydligt äldre, men som av olika skäl inte publicerats.
Som källor för publicerade nyfynd har i huvudsak tre arbeten använts, Nordstedt 1920, Hylander 1954 och Hylander 1971.

Bilder

Bilderna är utformade som små så kallade tumnagelbilder i storleken 3-8 Kb för att snabbt kunna laddas in, de är klickbara och länkar vidare till en bild i större format (25-100 Kb). Nya bilder adderas kontinuerligt.

Sidnamn

Systemet för namngivning av de enskilda faktasidorna (filnamn) bygger på förkortningar av familje-, släkt- och artnamn enligt ett bestämt mönster. Detta gör att man med kännedom om en växts latinska namn kan gå direkt till en bestämd sida.

Synpunkter från användarna

På varje sida i 'Den virtuella floran' finns en länk till den sidansvarige för att möjliggöra en direkt kommunikation med användarna. Vi är tacksamma för synpunkter och kompletteringsförslag samt påpekanden om allt från stavfel till länkar som inte fungerar.

Faktasidornas högerspalt

Familj:
Familjesidorna innehåller förutom en kortfattad beskrivning av de gemensamma karaktärerna hos de svenska representanterna av familjen också länkar till ingående släkten, ofta finns också länkar till några välkända arter.

Släkte:
Släktsidorna innehåller förutom beskrivning av de gemensamma karaktärerna hos de svenska representanterna också länkar till alla svenska arter.

Arter:
Artsidorna innehåller förutom beskrivning också länkar till familj och släkte.
Klickbara knappar används för att leda vidare till utbredningskartor och till sidor med sammanställningar rörande vissa specialområden. Dessa sidor kan också tjäna som genvägar i 'Den virtuella floran'. Följande "knappar" används:

Utbredningskartor
Samtliga kartor är producerade vid Naturhistoriska riksmuseet, de över Norden publicerades av Hultén (1971) och är c. 35 Kb, och de över norra halvklotet publicerades av Hultén & Fries (1986) och är c. 90 Kb. Kartorna ger ingen dagsbild av utbredningen utan en schematisk bild av växtens kända utbredning då kartorna gjordes. Se även teckenförklaring till utbredningskartorna för Norden.
Fridlyst
Markerar att arten är fridlyst och länkar vidare till en lista över fridlysta växter.
Färgväxt
Markerar att arten har använts som färgväxt och länkar vidare till en lista över färgväxter.
Giftig
Markerar att arten är giftig och länkar vidare till en lista över giftiga växter.
Köttätande
Markerar att arten är köttätande och länkar vidare till en lista över köttätande växter.
Landskapsblomma
Markerar att arten är en landskapsblomma och länkar vidare till en lista över landskapsblommor.
Mat och krydda
Markerar att arten används som mat eller krydda. Här presenteras en lista över några vilda eller förvildade arter som saluförs i handeln.
Spånadsväxt
Markerar att arten har använts som spånadsväxt och länkar vidare till en lista över spånadsväxter.
Träd
Markerar att arten är ett träd eller större buske och länkar till en översikt över svenska träd.
Växter som saknar klorofyll
Markerar att arten är blek och saknar klorofyll och länkar vidare till en lista över andra klorofyllfria arter.
Bildgalleri
Länkar till en sida med fler bilder av arten.
Bestämningsnyckel
Länkar till en bestämningsnyckel med vilken de olika släktena i en familj eller de olika arterna i ett släkte kan identifieras.

I Riksmuseets samlingar
Sök uppgifter om antalet ark av enskilda arter i Nordiska herbariets databas. Förteckningen omfattar alla de arter som finns representerade i Naturhistoriska riksmuseets Nordiska herbarium.

Innehållsförteckning
Till innehållsförteckning och andra länkar

Referenser
Arbeten som det ofta refereras till och som i texten bara anges med författare och publiceringsår återfinns fullständigt citerade i litteraturlistan.

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/hur.html
Senaste uppdatering: 2 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg