Om namngivning av enskilda faktasidor

Systemet för namngivning av de enskilda faktasidorna (filnamn) bygger på förkortningar av familje-, släkt- och artnamn enligt ett bestämt mönster.
Samtliga bibliotek och filnamn skrivs med enbart små bokstäver.

 • Ormbunksväxter finns under biblioteket /flora/orm/
 • Barrväxter finns under biblioteket /flora/barr/
 • Blomväxter finns under biblioteken /flora/mono/ (enhjärtbladiga) eller /flora/di/ (tvåhjärtbladiga).

Familjebibiblioteken har namn efter familjerna men utan den för alla gemensamma ändelsen -ceae. Exempel:

 • Hippocastanaceae (hästkastanjeväxter) kallas hippocastana.
 • Asteraceae (korgblommiga växter) kallas astera.
 • Poaceae (gräs) kallas poa.

Släktbiblioteken har namngivits med de fem första bokstäverna i respektive släktnamn. I de fall där namnen är kortare skrivs hela namnet ut. Exempel:

 • Potamogeton-sidorna ligger i biblioteket potam.
 • Pedicularis-sidorna ligger i biblioteket pedic.
 • Rosa sidorna ligger i biblioteket rosa.
 • Poa sidorna ligger i biblioteket poa.
 • Schoenus sidorna och Schoenoplectus sidorna skulle båda kunna hamna i samma släktesbibliotek. Det ena ges namnet schoe enligt ovan, medan det andra får omskrivningen schns.

Under familje- och släktesbiblioteken finns de enskilda artsidorna. Deras namn är bildat av de första fyra bokstäverna i släktnamnet samt de tre första ur artnamnet. Om släktdelen i artnamnet är kortare än fyra bokstäver skrivs hela namnet ut. Exempel:

 • Sidan med mistel (Viscum album) heter viscalb.html (viscum album).
 • Sidan med äkta förgätmigej (Myosotis scorpioides) heter myossco.html (myosotis scorpioides).
 • Sidan med alm (Ulmus glabra) heter ulmugla.html (ulmus glabra).
 • Sidan med vitgröe (Poa annua) heter poaann.html (poa annua).

I stora släkten, till exempel Carex (starr) får vissa filer samma filnamn med detta sätt att förkorta namnen, och därför har vissa avsteg gjorts. Exempel:

 • Sidan med harstarr (Carex leporina) heter carelep.html (carex leporina).
 • Sidan med näbbstarr (Carex lepidocarpa) heter däremot carelec.html (carex lepidocarpa).

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/filnamn.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg