Sumpviol

Viola uliginosa Besser

Sumpfiol Sump-Viol Luhtaorvokki

Sumpviol Beskrivning. Sumpviol är en lågväxt, flerårig ört med långsträckt jordstam utan utlöpare. Bladen är kala, skaftade och kommer direkt från jordstammen. Bladskivorna är hjärtlika med grund inskärning vid basen, de är längre än breda och har naggad kant. Stiplerna är helbräddade. Sumpviol blommar i maj-juni med vackert violetta blommor som sitter på långa skaft från jordstammen. Blommorna är ganska stora, upp till tre centimeter långa, med två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad som Sumpviol är ganska smala. Blomskaften har två små förblad ett par centimeter under blomman. Fruktkapslarna sitter på upprätta skaft och öppnar sig explosionsartat.
Sumpviol karaktäriseras av sina stora blommor och sina kala, något avlånga blad. Den kan bilda hybrider med ängsviol (V. canina).

Sumpviol

Utbredning. Sumpviol är sällsynt och förekommer på spridda lokaler från Skåne till Gästrikland. Den växer fuktigt, på tidvis översvämmade ställen, i skogskärr, på stränder och i bäckkanter. Första fynduppgift är från Söderfors bruk i Uppland och publicerades 1835 (Nordstedt 1920).

Sumpviol

Etymologi. Artnamnet uliginosa kommer av latinets uligo (sumpig) och betyder 'växer sumpigt'.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violuli.html
Senaste uppdatering: 02 februari 2016
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg