Sandviol

Viola rupestris F. W. Schmidt

Vetenskapliga synonym: V. arenaria DC., V. rupestris F. W. Schmidt ssp. arenaria (DC.) Hyl. (ssp. rupestris)
Svenska synonym: vanlig sandviol (ssp. rupestris var. rupestris), kal sandviol (ssp. rupestris var. glaberrima), lappviol (ssp. relicta)

Sandfiol Sand-Viol (ssp. rupestris), Laplands-Viol (ssp. relicta) Hietaorvokki Sandfjóla Teesdale Violet Sand-Veilchen

Sandviol i frukt Beskrivning. Sandviol är en småväxt, flerårig, ofta finhårig ört med grov jordstam. Från jordstammen utgår både en bladrosett och örtartade stjälkar med blommor och blad. Bladen är skaftade och har mörkgrön, centimeterlång och rundat hjärtlik bladskiva. Stiplerna är grovtandade. Sandviol blommar i maj-juni med ganska små, oftast blekt violettblå blommor som sitter på skaft från stjälkarna. Blommorna har två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad, samt en tjock violett sporre. Fruktkapslarna är finludna, de sitter på upprätta skaft och öppnar sig explosionsartat. I fjällen förekommer underarten lappviol (ssp. relicta Jalas) som avviker från huvudunderarten genom rent gröna blad, blå blommor och smalare sporre. Huvudunderarten sandviol (ssp. rupestris) delas ibland upp i två varieteter, vanlig sandviol (var. rupestris) och kal sandviol (var. glaberrima (Murb.) Hyl.).
Sandviol är en av tre violarter som har både en bladrosett och örtartade bladiga stjälkar från jordstammen. De båda andra arterna, skogsviol (V. riviniana) och lundviol (V. reichenbachiana), är betydligt mer storväxta och har ett par centimeter långa blad, samt stipler med långa flikar.

Utbredning. Sandviol förekommer sällsynt från Skåne till Torne Lappmark, med stora utbredningsluckor, på Öland och Gotland är den dock allmän. Arten är något kalkgynnad och växer på öppen, torr och sandig mark, som berghällar, torrbackar och andra liknande miljöer. Underarten lappviol (ssp. relicta) växer på steniga fjällsluttningar. Första fynduppgift publicerades år 1820 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Underarten lappviol (ssp. relicta) är fridlyst.

Etymologi. Artnamnet rupestris kommer av latinets rupes (klippa, berghäll) och syftar på växtplatsen.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst (ssp. relicta)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violrup.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg