Kärrviol

Viola palustris L.

Myrfiol Eng-Viol Suo-orvokki Mýrfjóla Marsh Violet Sumpf-Veilchen

Kärrviol

Beskrivning. Kärrviol är en kal, flerårig ört med lång krypande jordstam. Bladen är skaftade och sitter i en basal rosett från jordstammen. Bladskivan är kal och brett njurlik, utan tydlig spets. Kärrviol blommar i maj-juni med små blekvioletta, mörkt ådrade blommor som sitter på skaft från jordstammen. Blommorna är upp till en och en halv centimeter långa, doftlösa, och har två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad, samt en kort och rak sporre. Blomskaften har två små bleka förblad som sitter fästa vid eller nedom mitten. Fruktkapslarna är kala och något trekantiga, de sitter på upprätta skaft och öppnar sig explosionsartat.
Kärrviol Kärrviol liknar mossviol (V. epipsila), men den senare är grövre och har spetsigt njurlika bladskivor med finhårig undersida, större blommor med lång och något böjd sporre, samt förblad som är fästade ovan mitten på blomskaftet. Hybrider mellan de två arterna är ganska vanliga.

Kärrviol

Utbredning. Kärrviol är vanlig i nästan hela landet. Den växer i kärrmarker, sumpskogar och på stränder. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av Bromelius i Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violpal.html
Senaste uppdatering: 17 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg