Mossviol

Viola epipsila Ledeb.

Stor myrfiol Tørve-Viol Korpiorvokki Kjarrfjóla Torf-Veilchen

Mossviol

Beskrivning. Mossviol är en flerårig ört som har en lång krypande jordstam. Bladen är skaftade och sitter samlade i en basal rosett direkt från jordstammen, bladskaften är kala. Bladskivan är brett hjärtlik med bred spets, ovansidan är kal och undersidan är fint hårig. Mossviol blommar i maj-juni med blekvioletta, mörkt ådrade, blommor som sitter på skaft från jordstammen. Blommorna är ungefär två centimeter långa och har två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad, samt en lång och något böjd sporre. Blomskaften har två små bleka förblad som sitter fästa ovan mitten. Fruktkapslarna är kala, de sitter på upprätta skaft och öppnar sig explosionsartat.
Mossviol liknar en grov och storväxt kärrviol (V. palustris), men den senare har njurlika blad utan tydlig spets, mindre blommor med kort rak sporre och dess två små förblad sitter vid eller nedom mitten av blomskaftet. Hybrider mellan mossviol och kärrviol är ganska vanliga.

Utbredning. Mossviol förekommer i hela landet men har en nordlig utbredning. Den är allmän från Dalarna till Torne Lappmark, men blir ovanligare ju längre söderut man kommer och är sällsynt i Skåne. Arten växer i sanka skogar, kärrkanter och vid källor. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet epipsila kommer av grekiskans epi (på, ovanpå) och psilos (kal), namnet syftar på att bladen är kala på ovansidan.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violepi.html
Senaste uppdatering: 17 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg