Åkerviol

Viola arvensis Murr.

Vetenskapliga synonym: V. tricolor L. ssp. arvensis (Murray) Gaudin

Åkerstemorsblom Ager-Stedmorsblomst Pelto-orvokki Field Pansy Acker-Stiefmütterchen

Åkerviol

Beskrivning. Åkerviol är en liten ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna är greniga, nedliggande till uppstigande och har strödda blad, bladrosett saknas. Bladskivan är oval till lansettlik med få grova tänder. Stiplerna är stora, bladlika och parflikiga. Åkerviol blommar under nästan hela växtsäsongen, från april till oktober, med vita till gulvita blommor som sitter på skaft från stjälkarna. Blommornas kronblad är oftast kortare än foderbladen, fyra av kronbladen är mer eller mindre uppåtriktade och det femte är nedåtriktat. Sporren är lika lång som foderbihangen. Fruktkapslarna sitter på upprätta skaft och öppnar sig explosionsartat.
Åkerviol Åkerviol kan ibland vara svår att särskilja från styvmorsviol (V. tricolor) eftersom båda är formrika och dessutom hybridiserar. Styvmorsviol har dock i regel större, mångfärgade blommor, samt en sporre som är längre än foderbihangen. De två skiljs också på karaktärer hos den lilla håriga ränna som sitter innanför den gula fläcken på det nedersta kronbladet. Denna ränna är stängd i framkanten hos styvmorsviol, medan den är öppen hos åkerviol.

Utbredning. Åkerviol förekommer i hela landet, den är vanlig södra och mellersta Sverige men är sällsynt längst i norr. Arten växer i åkrar och på odlad mark, men också på berg och torra backar på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Åkerviol upptogs i farmakopén, tillsammans med styvmorsviol (V. tricolor), som Herba Jaceæ och användes bland annat mot hudsjukdomar.

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och syftar, liksom det svenska namnet, på dess växtplats.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violarv.html
Senaste uppdatering: 18 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg