Silverviol

Viola alba Besser

Svenska synonym: vitviol

Kvitfiol Hvid Viol Weißes Veilchen

Silverviol

Beskrivning. Silverviol är en vitluden flerårig ört med kort tjock jordstam och ovanjordiska utlöpare som inte är rotslående. Bladen sitter i en basal rosett, de är skaftade och utgår direkt från jordstammen. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna med brett hjärtlik och spetsig bladskiva, på hösten bildas rosetter av övervintrande blad som är stora och mörkgröna. Stiplerna är smala med långa flikar. Silverviol börjar blomma tidigt, redan i mars-april, med vita blommor som sitter på skaft från jordstammen. Blommorna är svagt doftande och har två uppåtriktade och tre nedåtriktade kronblad, samt en gulgrön sporre. Fruktkapslarna är rundade och håriga, de sitter på nedböjda skaft och öppnar sig inte explosionsartat.
Silverviol liknar luktviol (V. odorata), men den senare har mörkt violettblå, starkt violdoftande blommor, finhåriga blad och rotslående utlöpare. Silverviol kan bilda hybrider både med luktviol och buskviol (V. hirta).

Silverviol

Utbredning. Silverviol är mycket sällsynt och finns i Sverige endast på mellersta Öland. Den växer i skogsbryn och lundar på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Öland och publicerades av Neuman år 1887 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alba betyder vit och syftar på blommornas färg.

Familj: Violaceae
Släkte: Viola

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violalb.html
Senaste uppdatering: 18 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg