Valerianaceae

Vänderotsväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Blad motsatta, parbladiga, parflikiga eller enkla; stipler saknas. Blommor i knippen, i täta, huvudlika eller kvastlika samlingar. Foder oansenligt, ibland tillväxande och fjäderlikt. Krona femtalig, sambladig, rörformig eller trattformig, ibland med kort puckelformad sporre vid basen, rosa, vit, eller blå; kronflikar ofta något olikstora. Ståndare en till fyra, oftast tre. Stift ett, märke treflikigt. Fruktämne undersittande. Frukt nötlik, kal eller hårig, ofta ribbad, med kvarsittande foder.

Familjen har tio släkten och omkring 300 arter. I Sverige finns bara de två släktena vänderötter (Valeriana) och klynnen (Valerianella). Som prydnadsväxter odlas bland annat arter ur släktet pipörter (Centranthus).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Valeriana - vänderötter
Valerianella - klynnen

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg