Bestämningsnyckel

Valeriana L. - Vänderötter

1. Blommor enkönade. Rosettblad hela.
---småvänderot (V. dioica)
1. Blommor tvåkönade. Alla blad parflikiga.
---2

2. Blomma omkring fem millimeter lång. Utlöpare bildas från stjälkens bas mot slutet av växtsäsongen.
---flädervänderot (V. sambucifolia)
2. Blomma omkring tre millimeter lång. Utan utlöpare.
---läkevänderot (V. officinalis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/valer/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg