Valerianella Mill.

Klynnen

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta, kala örter. Stjälk gaffelgrenad. Blad motsatta, enkla, tunglika eller spatelformade, helbräddade. Blommor i kvast, samlade i täta huvudlika gyttringar. Foder oansenligt, ojämnt tandat, ej fjäderlikt. Krona en till två millimeter, blå eller rosa, trattlik, regelbunden, utan antydan till sporre. Frukt nötlik, trerummig; ett rum fertilt med ett frö, övriga två rum tomma.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Släktet känns igen på de motsatta bladen och den upprepat gaffelgreniga stjälken. Arterna i släktet vänderötter (Valeriana) skiljs genom att vara fleråriga, ha parflikiga eller parbladiga blad, blomtub med kort sporre och frukter med fjäderlikt utväxande foder.

Etymologi. Släktnamnet Valerianella är en diminutiv form av Valeriana, som är det latinska namnet på släktet vänderötter.

Släktet har 50 arter varav två, vårklynne (V. locusta) och sommarklynne (V. dentata), förekommer i Sverige. Ytterligare ett par arter kan påträffas tillfälligt, till exempel åkerklynne (V. rimosa), bägarklynne (V. coronata) och luddklynne (V. eriocarpa).

Familj: Valerianaceae

Arter:
sommarklynne (V. dentata)
vårklynne (V. locusta)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/valel/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg