Sommarklynne

Valerianella dentata (L.) Pollich

Svenska synonym: åkersallat

Brakksalat Tandbægret Vårsalat Rikkavuonankaali Narrow-fruited Cornsalad Gezähnter Feldsalat

Sommarklynne Beskrivning. Sommarklynne är en liten, kal, ettårig ört med motsatta blad, gaffelgrenad stjälk och rödlätta blommor. Stjälken är en till fyra decimeter hög och har tunglika till spatelformiga blad med helbräddad kant. Sommarklynne blommar i juni-juli, blommorna är små, omkring en till två millimeter, och sitter i täta gyttringar i toppen av de gaffelgrenade stjälkarna. Blomkronan är oftast rödaktig men kan ibland vara vit. Frukten är päronformad med ett kort kvarsittande foder som är snedskuret och tandat i kanten. I tvärsnitt är frukten nästan enrummig med två mycket reducerade rum.
Sommarklynne liknar den betydligt vanligare arten vårklynne (V. locusta), men denna har ljusblå blommor och en frukt som saknar kvarsittande foder och som dessutom i tvärsnitt har likstora rum. Sommarklynne kan också förväxlas med den tillfälligt förekommande arten åkerklynne (V. rimosa), den senare har dock en nästan rund frukt, som i tvärsnitt har två sterila rum som är större än det fertila.

Utbredning. Sommarklynne är sällsynt och förekommer huvudsakligen i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer i åkrar och på andra typer av kulturmarker. Första fynduppgift är från Skåne, Malmö och publicerades år 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dentata kommer av latinets dens (tand) och betyder tandad, vilket syftar på fodret.

Familj: Valerianaceae
Släkte: Valerianella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/valel/valeden.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg