Bestämningsnyckel

Valerianella Mill. - Klynnen

1. Blommor ljusblå. Frukt utan kvarsittande foder, i tvärsnitt med likstora rum.
---vårklynne (V. locusta)
1. Blommor rosa eller vita. Frukt med kvarsittande foder, i tvärsnitt nästan enrummig med två mycket reducerade rum.
---sommarklynne (V. dentata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/valel/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg