Bestämningsnyckel

Valerianaceae - Vänderotsväxter

1. Ettåriga örter. Alla blad hela. Frukt utan hårtofs.
---klynnen (Valerianella) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Fleråriga örter. Blad parflikiga eller de nedersta hela. Frukt med hårtofs.
---vänderötter (Valeriana) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/valeriana/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg