Urticaceae

Nässelväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter med eller utan brännhår, ibland två- eller sambyggare. Stjälk nedliggande till upprätt, trind eller fyrkantig. Blad motsatta eller strödda, enkla, med sågad eller helbräddad kant, med eller utan stipler. Blommor en- eller tvåkönade, små med enkelt oansenligt hylle, ibland med hylleblad sammanväxta nertill, fyrtaliga. Ståndare fyra, först inrullade men rätar ut sig nästan explosionsartat varvid pollenkornen slungas ut genom längsställda springor. Stift ett. Frukt en nöt som är innesluten i hyllebladen. Frö med frövita, embryo rakt.

Familjen har 52 släkten och över 1000 arter, de flesta återfinns i tropikerna. I Sverige finns två släkten med vardera två arter, nässlor (Urtica) med två arterna brännässla (U. dioica) och etternässla (U. urens), och väggörter (Parietaria) med arterna grenig väggört (P. judaica) och väggört (P. officinalis).
Hemtrevnad (Soleirolia soleirolii) och pileor (Pilea) är nässelväxter som ofta odlas som krukväxter. Arten rami eller kinagräs (Boehmeria nivea) är en viktig spånadsväxt som kommer från Östasien.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Parietaria - väggörter
Urtica - nässlor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg