Urtica L.

Nässlor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter med brännhår eller sällan nästan utan brännhår; sambyggare eller tvåbyggare. Stjälk fyrkantig. Blad motsatta, ovala med sågad kant; bladbas ibland hjärtlik. Blommor i axlika eller greniga knippen; hylleblad fyra, gröna. Honblommor med två större och två mindre hylleblad. Frukt en nöt som ligger innesluten i hyllet.
Kromosomtal: 2n=24, 26 (etternässla), 2n=48, 52 (brännässla).

Övrigt. Nässlornas brännhår är ihåliga och har förbindelse med en liten giftblåsa. Håren är mycket sköra och går av vid minsta beröring, deras spets bryts av snett och fungerar som en tunn kanyl när giftblåsan töms.

Etymologi. Släktnamnet Urtica kommer av fornlatinets urere (bränna), vilket syftar på de brännande håren.

Släktet har 30 arter, i Sverige förekommer den fleråriga arten brännässla (U. dioica) och den ettåriga arten etternässla (U. urens). Tillfälligt förekommer också flera andra arter av nässlor, som bandnässla (U. membranacea), hampnässla (U. cannabina) och romersk nässla (U. pilulifera).
Krukväxten palettblad (Plectranthus scutellariodes), som ofta kallas blomsternässla eller praktnässla, tillhör inte familjen nässelväxter (Urticaceae) utan hör till familjen kransblommiga växter (Lamiaceae).

Familj: Urticaceae

Arter:
brännässla (U. dioica)
etternässla (U. urens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Få växter älska så mycket menniskans närhet som Nässlorna, hvadan också deras stora utbredning. Deras utseende är, såsom bekant, mindre behagligt, och deras 'brännande' blad och stjelkar göra dem ingalunda omtyckta. Men märklig är inrättningen hos de för dessa växter egendomliga brännhåren. Hvart hår är ihåligt och sitter på en liten giftblåsa. Då vi med bara huden beröra ett sådant hår, hvilket är mycket skört, afbrytes det och blåsan ingjuter i det lilla såret sin skarpa vätska, som nu orsakar den såsom "nässelbränna" bekanta känsla och de svidande blemmor, hvilkas antal rättar sig efter antalet brännhår, som man råkat vidröra."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/urtic/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg