Etternässla

Urtica urens L.

Smånesle Liden Nælde Rautanokkonen Brenninetla Small Nettle Kleine Brennessel

Etternässla

Beskrivning. Etternässla är ettårig ört som saknar underjordiska utlöpare och därför växer enstaka. Stjälken blir bara ett par decimeter hög och har liksom de ovala, motsatta bladen rikligt med brännhår. Etternässla har enkönade blommor och är en så kallad sambyggare som har han- och honblommor på samma planta. Blommorna är små och oansenliga och sitter samlade i axlika samlingar.
Etternässla kan lätt förväxlas med små exemplar av brännässla (U. dioica), men den senare är flerårig, växer oftast i stora bestånd, och har oftast hjärtformad bladbas. Dessutom är brännässlan tvåbyggare och har hanblommor och honblommor på olika plantor.

Etternässla

Utbredning. Etternässla förekommer i hela landet men är inte lika vanlig som brännässlan (U. dioica). I norra Sverige är den sällsynt. Den växer ofta som ogräs på odlad mark eller runt gårdar, gärna på öppen jord. Första fynduppgift publicerades 1658 i Rudbecks Catalogus plantarum, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Unga blad kan, liksom den vanliga brännässlans (U. dioica) blad, användas som grönsak.

Etymologi. Artnamnet urens betyder brännande och kommer av latinets urere (bränna), namnet syftar på brännhåren.

Familj: Urticaceae
Släkte: Urtica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Om wåren samlas den på sina ställen til myckenhet, twättas, förwälles, finhackas och bultas samt kokas til Grönkål både med och utan andra grönsaker, och många sätta på en sådan Grönkål synnerligt wärde."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/urtic/urtiure.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg