Bestämningsnyckel

Urtica L. - Nässlor

1. Fleråriga, vanligen medelstora örter som ofta växer i bestånd.
---brännässla (U. dioica)
1. Ettåriga, vanligen småväxta örter som växer enstaka.
---etternässla (U. urens)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/urtic/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg