Parietaria L.

Väggörter

Beskrivning. Fleråriga örter utan brännhår. Stjälk upprätt till nedliggande, trind, kal. Blad strödda, spetsigt elliptiska med helbräddad kant; bladskaft långa; stipler saknas. Blommor i huvudlika kortskaftade samlingar i bladvecken, vanligen enkönade men ofta med några tvåkönade blommor. Hylle av fyra hylleblad som ibland är sammanväxta vid basen. Frukt en nöt, omsluten av det kvarsittande hyllet. Nöt blank, svart.
Kromosomtal: 2n=14 (väggört), 2n=26 (grenig väggört)

Etymologi. Släktnamnet Parietaria kommer av latinets paries (vägg, mur), namnet användes redan på 400-talet om en ört som växte på murar.

Släktet har omkring tio arter. Två arter, grenig väggört (P. judaica) och väggört (P. officinalis), har påträffats i Sverige.

Familj: Urticaceae

Arter:
grenig väggört (P. judaica)
väggört (P. officinalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/parie/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg