Bestämningsnyckel

Urticaceae - Nässelväxter

1. Vanligen med brännhår. Blad motsatta, med tandad kant.
---nässlor (Urtica) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Utan brännhår. Blad strödda, med helbräddad kant.
---väggörter (Parietaria) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/urtica/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg