Sjönöt

Trapa natans L.

Vassnøtt Hornnød Wassernuß

Beskrivning. Sjönöt är en ettårig, vattenlevande ört som har en slankig stjälk som kan bli drygt en meter lång. Stjälken är nedsänkt i vattnet och är löst rotad i bottenslammet. Bladen bildar en flytrosett i stjälktoppen, de är blankt mörkgröna och mer eller mindre rutformiga med grovt tandad kant. Undervattensblad kan förekomma men dessa är smala och snart bortvissnande. Bladskaften är uppsvällda, spolformiga samt något luftfyllda och tjänar som flytorgan. Sjönöt blommar i juli. Blommorna sitter enstaka i bladvecken, de är fyrtaliga med fyra foderblad som är en knapp centimeter långa och fyra vita kronblad som är liklånga med fodret. Blomman har fyra ståndare och ett stift som har ett huvudlikt märke. Fruktämnet är halvt undersittande och frukten är en nötliknande stenfrukt som kan bli en till två centimeter lång och som har fyra hornlika tornar som utgår från mitten av frukten. Utskotten är bildade av foderbladen vilka tillväxer och blir hårda med tiden. Sjönöt är variabel i frukternas utseende och flera varieteter har urskiljts.

Utbredning. Sjönöt är numera försvunnen ur den svenska floran. Senast påträffades den i sjön Immeln i Skåne där den dock inte setts sedan 1916. Under 1700-talet och 1800-talet fanns arten även i Västergötland och Småland. Den hade sin största utbredning i vårt land under den postglaciala värmetiden som rådde för ett par tusen år sedan, då den förekom ända upp till Jämtland. Detta framgår av de subfossila fynd som gjorts av artens typiska frukter. Arten har en vid utbredning i varmare länder och förekommer även i tropikerna. I Sverige levde den i grunda mer eller mindre näringsfattiga sjöar och dess utbredning minskade troligen på grund av att klimatet inte längre var gynnsamt, men det slutliga försvinnandet var antagligen en följd av allt för omfattande insamling. Första fynduppgift publicerades av Linné 1741, men arten finns omtalad redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Sjönöt förekommer ibland odlad i dammar och större akvarier. Frukterna är ätliga.

Etymologi. Artnamnet natans kommer av latinets natare (simma) och betyder flytande, vilket syftar på den flytande bladrosetten.

Familj: Trapaceae
Släkte: Trapa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sjönötter: utomlands brukelige, ha sköna tjernor: kunna med fördel planteras i Swenska insjöar, kjärr och åar, som wälsmakande föda."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/trapa/trapa/trapnat.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg