Bohuslind

Tilia platyphyllos Scop.

Vetenskapliga synonym: T. grandifolia Ehrh.

Storlind Storbladet Lind Isolehtinen lehmus Large-leaved Lime Sommer-Linde

Bohuslind

Beskrivning. Bohuslinden är ett stort träd, upp till 25 meter högt, med stora hjärtformade blad. Årsskotten är håriga. Bladen är upp till tolv centimeter långa, gröna och glest mjukhåriga, bladundersidan har vita hårtofsar i nervvinklarna och tydliga tvärnerver mellan sidonerverna. Bladskaften är korthåriga. Bohuslind blommar tidigare än linden, ofta i slutet av juni. Blommorna sitter oftast tre eller fyra tillsammans i varje klase. Nötterna är hårda, tjockskaliga och har fem tydliga åsar.
Blommor Arten lind (T. cordata) skiljer sig från bohuslind genom sina kala bladskaft, kala blad (förutom de rostfärgade hårtofsarna i nervvinklarna på undersidan), och sina sköra, nästan släta Blad nötter. Parklind (T. x vulgaris) är en hybrid mellan lind och bohuslind, den är i sina karaktärer ett mellanting mellan de båda föräldraarterna, men kan skiljas ut på kombinationen av kala bladskaft och hårda nötter.

Frukter

Utbredning. Bohuslind är mycket sällsynt och växer endast på ett fåtal lokaler i norra Halland och norra Bohuslän. Den odlas ibland som parkträd och kan då förekomma ända upp i Svealand. Första fynduppgift är från Strömstadstrakten i Bohuslän och publicerades av C. J. Lindeberg i Botaniska Notiser 1852 (Nordstedt 1920). Insamlingar av arten från Bohuslän av C. J. Lindeberg finns bevarade i Naturhistoriska rikmuseets samlingar och kan ses i bildgalleriet.

Etymologi. Artnamnet platyphyllos kommer av grekiskans platy (bred) och fyllon (blad), namnet syftar på de stora och breda bladen.

Familj: Tiliaceae
Släkte: Tilia

Norden
Norra halvklotet
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Tilia platyphylla Scop. (ny för Sverge. Finnes på öar i Strömstad-trakten, ...)"

Ur Växtgeografiska anteckningar öfver Bohuslän av C. J. Lindeberg (Botaniska Notiser 1852)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/tilia/tilia/tilipla.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg